Lâu nay các bậc cha mẹ thường nghĩ, cho trẻ càng nhiều đồ chơi trẻ càng sáng tạo. Sự thật lại ngược lại với những trẻ em ở Pháp: càng ít đồ chơi trẻ em Pháp càng phát huy tính sáng tạo.Thời gian ở Pháp tôi đã đúc rút ra một ‘bí mật’ của những đứa trẻ thông minh ở đây: chúng có rất ít đồ chơi.Tôi làm việc ở một công ty kiểm toán lớn có chi nhánh tại Việt Nam. Công việc kiểm toán thường đòi hỏi tôi phải thường xuyên xa nhà. Chính vì vậy, từ những lần đi công tác về, tôi luôn mua hàng hàng lũ lũ...