Ngày nay trẻ cận thị ngày càng nhiều dù có nhiều loại thuốc bổ trợ. Dưới đây là 3 nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc trẻ bị cận thị và những biện pháp để phòng tránh.
Tin xem nhiều