Tuần đầu tiên của thai kỳ, có một chút thay đổi về dung tích máu khiến mẹ chóng mặt hơn. Trong khi đó, thành quả của việc tinh trùng gặp được cô trứng đã biến thành túi phôi nhỏ nhưng chúng ta vẫn chưa thể nhìn thấy bé bằng mắt thường được đâu.Nhật ký bé trong bụng mẹ - Tuần đầu tiênNgày đầu tiên: Ngày này, một trong hàng trăm triệu tinh trùng đã chiến thắng trong cuộc đua thụ tinh cho trứng và hình thành tế bào đơn nhất (hợp tử) sẽ phát triển thành em bé. Màu tóc, màu da, màu mắt và các đặc...