Từ lâu trong dân gian vẫn có quan niệm phụ nữ vào ngày đèn đỏ thì không được đi lễ chùa.
Tin xem nhiều