Vitamin rất quan trọng đối với sức khoẻ con người nói chung và bà bầu, thai nhi nói riêng. Sau đây tổng hợp vai trò và sự quan trọng của các loại vitamin A, D, B6 với sức khỏe bà bầu và thai nhi.Vitamin B6 và sức khỏe bà bầuVitamin B6 là loại vitamin tan trong nước (thông thường sẽ phải bổ sung hàng ngày). Tuy vậy, khác với các loại vitamin khác, vitamin B6 được cơ thể tích trữ trong các mô cơ. Có ba dạng Vitamin B6 được gọi là ’pyridoxal’, ‘pyridoxine’ và ‘pyridoxamine’. Cả ba dạng này đều cần...
Tin xem nhiều