Biển 83 ở đâu, biển số xe các huyện tỉnh Sóc Trăng

Thứ tư - 20/04/2016 14:09
Biển số xe 83 thuộc các huyện tỉnh Sóc Trăng như sau: Thành phố Sóc Trăng: 83-P1 & 83-P2 Thị xã Vĩnh Châu: 83-P1 & 83-P2 Huyện Mỹ Xuyên: 83-P1 & 83-P2 Huyện Trần Đề: 83-P1 & 83-P2 Huyện Long Phú: 83-P1 & 83-P2 Huyện Mỹ Tú: 83-P1 & 83-P2 Huyện Kế Sách: 83-C1 Huyện Châu Thành: 83-C1 Thị xã Ngã Năm: 83-E1 Huyện Cù Lao Dung: 83-D1

Biển số xe 83 ở tỉnh nào

Biển số xe 83 do Phòng CSGT công an tỉnh Sóc Trăng quản lý và cấp cho các phương tiện trên địa bàn.

bien so xe 83 o soc trang
Biển số xe 83 ở Sóc Trăng

Biển số xe máy 83 ở các huyện Sóc Trăng như sau:

Thành phố Sóc Trăng: 83-P1 & 83-P2

Thị xã Vĩnh Châu: 83-P1 & 83-P2

Huyện Mỹ Xuyên: 83-P1 & 83-P2

Huyện Trần Đề: 83-P1 & 83-P2

Huyện Long Phú: 83-P1 & 83-P2

Huyện Mỹ Tú: 83-P1 & 83-P2

Huyện Kế Sách: 83-C1

Huyện Châu Thành: 83-C1

Thị xã Ngã Năm: 83-E1

Huyện Cù Lao Dung: 83-D1

Biển số xe ô tô 83 ở Sóc Trăng gồm:

83A, 83B, 83C, 83D, 83LD.