Rau ngót luôn được lựa chọn trong mỗi bữa ăn vì nó có tính mát, tuy nhiên bà bầu có được ăn rau ngót không và nó có tốt cho sức khỏe của mẹ bầu?