Theo thống kế hiện nay có khoảng 90% người Việt bị sâu răng, viêm lợi…chỉ vì những thói quen đơn giản hàng ngày.