Sử dụng các biện pháp chữa trị hiếm muộn như kích thích trứng rụng và thụ tinh nhân tạo dễ mang đa thai. Điều này là 1 tin vui cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tuy nhiên bên cạnh đó là những nguy cơ tiềm ẩn.Đối với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, mang đa thai sau khi thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là tin vui nhưng đối với ngành y đó lại là một hạn chế.Hiện nay, trong trường hợp đậu quá nhiều thai sau khi thực hiện hỗ trợ sinh sản, giữ lại bao nhiêu thai vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của...