Đối với vấn đề cha mẹ phê bình con cái, quan điểm của các chuyên gia giáo dục sớm Nhật Bản cho rằng đây là việc làm cần thiết.Theo các chuyên gia giáo dục sớm Nhật Bản, những đứa trẻ không từng bị bố mẹ phê bình trong gia đình, đến khi ra làm việc ngoài xã hội thường dễ rơi vào tình trạng như: vừa gặp phải sự phê bình của cấp trên lập tức cảm thấy tất cả sụp đổ, tư tưởng mất phương hướng, hành động đi vào tiêu cực bằng cách nộp đơn xin thôi việc…Theo các chuyên gia giáo dục sớm, bố mẹ nên cần...