Thời kỳ rụng trứng ở phụ nữ khoảng từ ngày thứ 14 của kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên thời điểm này có thể khác nhau tùy vào sinh lý của từng người. Việc thụ thai phụ thuộc rất lớn vào thời gian trứng rụng của người phụ nữ. Vì vậy các chị em cần nắm những dấu hiệu và cách tính ngày rụng trứng đặ biệt là trong những trường hợp chu kỳ kinh nguyệt không đều.Bạn thường nghe nói rằng ngày rụng trứng là ngày thứ 14 tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên ngày này chỉ đúng với những bạn có...