Nhiều mẹ do không trang bị kiến thức và không quan tâm chăm sóc con cái nên không thể nào phân biệt được 2 bệnh là trẻ tự kỷ và trẻ trầm cảm do vắng mẹ, cũng như khi phát hiện bé bị tự kỷ hoặc trầm cảm thì đã quá trễ.Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại TP HCM vài tháng thì cũng là lúc chị Nga (Bến Tre) nhận được kết luận cu Bin mắc chứng tự kỷ. Gia đình chồng đổ lỗi cho chị tham công danh sự nghiệp không gần gũi con khiến bé bệnh.Đang học dở cao học trên TP HCM, chị Nga cấn bầu ngoài ý muốn....