Việc đẻ mổ hay đẻ thường tùy vào từng trường hợp cụ thể mà bác sỹ sản khoa sẽ quyết định. Dựa vào các đặc điểm và biểu hiện của người mẹ và đứa con để lựa chọn. Không phải thích mổ thì mổ, thích đẻ thường thì đẻ thường đâu.Về phía người mẹ, cần phải mổ đẻ nếu có những đặc điểm sau:- Vị trí của thai nhi không đúng tư thế : nằm ngang, chéo… sẽ khó đẻ do đó nên mổ- Bầu thai dị thường: sớm tách khỏi tử cung.- Đường âm đạo sinh con bị dị thường (không bình thường): Như hệ thống xương chậu hẹp, dị...