Nhau tiền đạo(rau tiền đạo) là một bất thường về vị trí bám của nhau thai - bánh nhau không bám ở vùng đáy hoặc thân tử cung mà bám ở đoạn dưới tử cung, che một phần hay che kín cổ tử cung thì được gọi là nhau tiền đạo. Tùy vào vị trí bám của nhau mà gây ra mức độ nguy hiểm như thế nào với mẹ và bé.Nhau tiền đạo là gì? Trong thời kỳ mang thai, nhau là bộ phận trao đổi chất duy nhất giữa mẹ và thai nhi, gánh vác trọng trách chính trong việc nuôi dưỡng thai. Bánh nhau được hình thành từ rất sớm...