Bảng tra cứu sao hạn chiếu mệnh nam, nữ năm 2017 (Đinh Dậu), 2018 (Mậu Tuất), 2019 và hướng dẫn lễ an sao, dâng sao giải hạn các tuổi.