Video hướng dẫn dạy dot card

Thứ ba - 09/07/2013 12:37
Các bạn có thể xem các video hướng dẫn dạy dot card dưới đây để dậy dot card cho con của mình. Video dạy dot card trực quan và sinh động, giúp bạn nắm bắt rõ ràng và hoàn toàn cách dạy dot card.Các bạn có thể tìm thấy các video này bằng cách vào youtube search từ khóa “dot card” hoặc "dot card glenn doman". Cách dạy như sau:Tuần thứ nhất, dạy từ dot card số 1 tới dot card số 20 :[embedplusvideo height="477" width="600" editlink="http://bit.ly/10KDKeN"...
Các bạn có thể xem các video hướng dẫn dạy dot card dưới đây để dậy dot card cho con của mình.  Video dạy dot card trực quan và sinh động, giúp bạn nắm bắt rõ ràng và hoàn toàn cách dạy dot card.

Các bạn có thể tìm thấy các video này bằng cách vào youtube search từ khóa “dot card” hoặc "dot card glenn doman". Cách dạy như sau:

Tuần thứ nhất, dạy từ dot card số 1 tới dot card số 20 :

[embedplusvideo height="477" width="600" editlink="http://bit.ly/10KDKeN" standard="http://www.youtube.com/v/MImUK17Dcr8?fs=1" vars="ytid=MImUK17Dcr8&width=600&height=477&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep9132" /]

Tuần thứ hai, dạy từ dot card số 21 tới dot card số 40 :

[embedplusvideo height="477" width="600" editlink="http://bit.ly/10KDRH8" standard="http://www.youtube.com/v/0prKLKz0JzE?fs=1" vars="ytid=0prKLKz0JzE&width=600&height=477&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep5828" /]

Tuần thứ 3, dạy từ dot card số 41 tới dot card số 60 :

[embedplusvideo height="477" width="600" editlink="http://bit.ly/10KDV9Y" standard="http://www.youtube.com/v/NjJaXpt8aBM?fs=1" vars="ytid=NjJaXpt8aBM&width=600&height=477&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep7805" /]

Tuần thứ 4, dạy từ dot card số 61 tới dot card số 80 :

[embedplusvideo height="477" width="600" editlink="http://bit.ly/10KE5hx" standard="http://www.youtube.com/v/bi-fTlxuI5A?fs=1" vars="ytid=bi-fTlxuI5A&width=600&height=477&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep2080" /]

Tuần thứ 5, dạy từ dot card số 81 tới dot card số 100 :

[embedplusvideo height="477" width="600" editlink="http://bit.ly/10KE6C5" standard="http://www.youtube.com/v/xxZkVOeC6OI?fs=1" vars="ytid=xxZkVOeC6OI&width=600&height=477&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep6581" /]

Như vậy là Dot Card Glenn Doman đã gửi bạn trọn vẹn 5 video dạy dot card từ 1-100. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ dạy học và vui chơi bên con mình.