Thai nhi nấc là hiện tượng sinh lý phổ biến và bình thường trong thời kỳ mang thai. Hầu như tất cả các mẹ bầu đều cảm nhận được bé nấc trong bụng mẹ một hoặc nhiều lần trong ngày. Có trường hợp bé nấc 1-2 lần mỗi ngày, có bé nấc nhiều hơn nhưng cũng có bé không bao giờ nấc trong cả thai kỳ.Thai nhi bị nấc khác thai máy như thế nào?Dấu hiệu thai nhi bị nấc được nhiều thai phụ miêu tả như những cú giật đều (giống tiếng đồng hồ tích tắc) hoặc tương tự những tiếng gõ đều từ phía bên trong của bụng...
Tin xem nhiều